KOLEJNY ZREALIZOWANY PROJEKT...

Poznań

ul. Jasielska

Realizacja prac związanych z kompleksowym przygotowaniem nieruchomości pod budowę mieszkaniową wielorodzinną. Zakres działań obejmował m.in: uzyskanie niezbędnych postanowień, uzgodnień i decyzji, w tym uzyskanie pozwolenia na budowę.